SHONTELLE – IMPOSSIBLE

“With me, nothing is impossiple, I will try to remove them from my mind”

I remember years ago
Tôi còn nhớ vài năm trước đây

Someone told me I should take
Đã có người bảo tôi rằng tôi nên

Caution when it comes to love
Cẩn thận khi tình yêu đến

I did, I did
Tôi đã làm, tôi đã như vậy

You were strong and I was not
Anh quá mạnh mẽ còn tôi thì không

My illusion, my mistake
Ảo tưởng của tôi, lỗi lầm của tôi

I was careless, I forgot
Tôi đã bất cẩn và tôi đã quên mất

I did
Tôi đã như vậy đấy

And now when all is done
Và bây giờ khi tất cả đã kết thúc

There is nothing to say
Không còn gì để nói nữa

You have gone and so effortlessly
Anh đã đi và không cần phải cố gắng thì

You have won
Anh cũng đã thắng

You can go ahead tell them
Anh có thế tiếp tục nói với họ rằng

Tell them all I know now
Nói với họ những gì mà đến giờ tôi mới biết

Shout it from the roof tops
Hét điều đó lên từ đỉnh của mái nhà

Write it on the skyline
Viết nó ra thành từng dòng lên bầu trời

All we had is gone now
Tất cả những gì chúng ta có bây giờ đã đi mất rồi

Tell them I was happy
Nói với họ rằng tôi đã rất vui vẻ

And my heart is broken
Và trái tim tôi cũng đã vỡ vụn mất rồi

All my scars are open
Tất cả những vết thương của tôi lại rỉ máu

Tell them what I hoped would be
Nói với họ rằng tất cả những gì tôi hi vọng đều là

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Falling out of love is hard
Thoát ra khỏi một tình yêu thật khó

Falling for betrayal is worst
Rơi vào sự phản bội là điều tồi tệ nhất

Broken trust and broken hearts
Niềm tin bị phá hủy cùng trái tim vỡ nát

I know, I know
Tôi biết, tôi biết mà

Thinking all you need is there
Nghĩ về tất cả những gì mà anh cần đó là

Building faith on love and words
Xây nên lòng tin bằng tình yêu và lời nói

Empty promises will wear
Mặc vào cho nó những lời hứa trống rỗng

I know, I know
Tôi biết, tôi biết hết

And now when all is gone
Và bây giờ, khi mà tất cả đã kết thức

There is nothing to say
Cũng chẳng còn gì để nói nữa

And if you’re done with embarrassing me
Và nếu anh đã hả hê với việc đùa cợt tôi

On your own you can go ahead tell them
Bằng cách của riêng anh, cứ tiếp tục nói với họ

Tell them all I know now
Nói với họ rằng bây giờ tôi đã biết tất cả

Shout it from the roof tops
Hét nó từ đỉnh của mái nhà

Write it on the skyline
Viết nó thành từng dòng trên bầu trời

All we had is gone now
Tất cả những gì chúng ta có đã kết thúc rồi

Tell them I was happy
Nói với họ rằng tôi đã rất vui vẻ

And my heart is broken
Và trái tim tôi thì đã vỡ vụn rồi

All my scars are open
Tất cả những nổi sợ của tôi đã bị vạch trần

Tell them what I hoped would be
Nói với họ những gì mà tôi hi vọng là

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible!
Không thể, không thể

Ooh impossible (yeah yeah)
Ooh không thể (yeah yeah)
I remember years ago
Tôi còn nhớ vài năm trước đây

Someone told me I should take
Đã có người bảo tôi rằng tôi nên

Caution when it comes to love
Cẩn thận khi tình yêu đến

I did
Tôi đã làm thế

And you were strong and I was not
Anh thì mạnh mẽ còn tôi thì không

My illusion, my mistake
Ảo tưởng của tôi, lỗi lầm của tôi

I was careless, I forgot
Tôi đã bất cẩn và tôi đã quên mất

I did
Tôi làm như vậy

And now when all is done
Và bây giờ khi tất cả đã kết thúc

There is nothing to say
Không còn gì để nói nữa

You have gone and so effortlessly
Anh đã đi và không cần phải cố gắng thì

You have won
Anh cũng đã thắng

You can go ahead tell them
Anh có thế tiếp tục nói với họ rằng

Tell them all I know now
Nói với họ những gì mà đến giờ tôi mới biết

Shout it from the roof tops
Hét điều đó lên từ đỉnh của máy nhà

Write it on the skyline
Viết nó ra thành từng dòng lên bầu trời

All we had is gone now
Tất cả những gì chúng ta có bây giờ đã đi mất rồi

Tell them I was happy
Nói với họ rằng tôi đã rất vui vẻ

And my heart is broken
Và trái tim tôi cũng đã vỡ vụn mất rồi

All my scars are open
Tất cả những vết thương của tôi lại rỉ máu

Tell them what I hoped would be
Nói với họ rằng tất cả những gì tôi hi vọng đều là

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

Impossible, impossible
Không thể, không thể

I remember years ago
Tôi còn nhớ vài năm trước đây

Someone told me I should take
Đã có người bảo tôi rằng tôi nên

Caution when it comes to love
Cẩn thận khi tình yêu đến

I did…
Tôi đã làm…

Advertisements

One more day…

Now, I don’t understand me any more. I don’t know who I am, what I want, why I am and how should I live. All of these questions run around my mind day by day that make my head nearly break out. I really wanna burst into tears but I can’t. I don’t wanna show my weaknesses for anyone even with me. What should I do when my mind is out of my control? It thinks what I don’t request, it shows me the imagines that I wanna erase. Is it just a temporary situation? or It’ll last forever? How can I escape from these negative thoughts? I don’t know.

My head is more and more heavy because of the tons of things. Everything goes around my as they wanna cover me with the enviroment. I feel scared myself. I don’t dare to face with my faults, my thoughts. I really need something to base on and assist me overcome these nightmares.

My feeling is a mess at the moment. Although I forbidden me to think about them but I can’t resist. I decided to remove their portrait from my mind but up to now, I can’t do that. What should I do? I don’t wanna enrolled in it. I try to focus on my lectures. However they always fly around like they wanna make me upset. OMG, my mind nearly explodes because of thinking. I think I should stay away Internet, FB or something like them for a lot of times. I know I can’t rely on my words but I have to try. It’ll be temporary, when I feel better I will come back. I hope this action will help me recover more quickly.