LÁ THƯ BÌNH THƯỜNG CỦA MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG GỬI BẠN CŨ

CÓP NHẶT

Mời các bạn đọc lá thư của ông Lê Thanh Dũng (1937), kỹ sư viễn thông, làm LD kỹ thuật ở TCBĐ, học sinh Việt nam học tại Quế Lâm 1951 để có một cái nhìn khách quan Trung Quốc.

Thư gửi các bạn Quế Lâm !

.

Trong phạm vi bạn bè, khi trao đổi tình hình thời cuộc, có bạn hỏi mình nghĩ thế nào về cách hành xử của TQ với VN. Mình không dám bàn sâu vì không phải là nhà nghiên cứu, chỉ xin kể các bạn nghe những mẩu chuyện chính mình chứng kiến để sẽ dẫn đến kết luận của mình.
 
Năm 14 tuổi ở Quế Lâm TQ, mình và các bạn từng bu lên cửa sổ xem hai vợ chồng nhân viên đấu tố ông trưởng phòng hành chính bị qui là “phái hữu” bằng cách lấy cái ghế băng phang…

View original post 2,274 more words

Advertisements